Vyberte stránku
Máme velkou radost, že 2. ročník Schwarzenberského večera se skvěle vydařil a to nejen díky úžasným účinkujícím, ale také díky všem, kteří nám stáli v zádech a rádi nám při organizaci setkání pomohli. Rády bychom jim obě poděkovaly, protože díky jejich podpoře jsem mohly potěšit publikum i sebe. Velmi děkujeme paní Haně Šálkové, Blance Chrtové, manželům Richterovým, Milušce Novotné, Mirce Váchové, Terezce Váchové, Bětce Macháčkové, Oliveru Vocilkovi a Erikovi Sedláčkovi.